بسم اللـه الرحمن الرحیم
جهت شرکت در مسابقه امسال بر روی عبارت زیر بزنید

مسابقه سراسری «من غدیر را دوست دارم»